Dlaczego warto z nami współpracować?
Masz pytania? Zadzwoń
798 019 019
Wyślij wiadomość

Zapytanie ofertowe

Jaworzno, 2017-07-21

 

Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda.

Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.

 

Lp.

Nazwa wystawcy oferty

Ilość przyznanych punktów

1.

Megatronik Modest Hebda


100,00

2.

KAVA Studio Sp. z o.o. Sp. k


 89,33

3.

GREEN BEAM Sp. Z o.o. Sp. k.


68,66

 

Aktualne zapytania:

ZAPYTANIE nr 3/RPO/WSL/3.3/2017

  Jaworzno, 23.10.2017 r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 3/ RPO/WSL/3.3/2017 w ramach projektu pn.   „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi. ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie nr 1/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 12.07.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 1/RPO/WSL/3.3/2017w ramach projektu pn. „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nrRPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 w r ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie 2/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 28.08.2017 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 2/RPO/WSL/3.3/2017w ramach projektu pn. „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nrRPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 w ramach ...

zobacz pełne zapytanie

Zapytanie 4/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 18.04.2018r.   ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 w ramach projektu pn.   „Wdrożenie chmurowego sytemu informatycznego wykorzystującego wirtualne wymiary analityczne kompatybilne z workflow do zarządzania inwestycjami budowlanymi” ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 1/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-07-21   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 1/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 3/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-11-27   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 3/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 4/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2018-04-23   Uprzejmie informujemy, że wyłonionym dostawcą przedmiotu zamówienia określonym w zapytaniu ofertowym nr 4/RPO/WSL/3.3/2017 została firma MEGATRONIK Modest Hebda. Uzasadnienie: oferta spełniła wszystkie warunki oraz uzyskała największą liczbę punktów.   ...

zobacz pełne zapytanie

Informacja o wynikach postępowania 2/RPO/WSL/3.3/2017

Jaworzno, 2017-10-03   Działając na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca 2017r. RISER.domy Sp. z o. o. zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr 2/RPO/WSL/3.3/2017 z dnia 2017-08-28 gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegające ...

zobacz pełne zapytanie

Witamy Państwa w RISER.domy!

Firma budowlana RISER.domy Sp. z o. o. powstała w oparciu o doświadczenie i sprawdzony schemat zarządzania spółki matki - RISER Sp. z o. o., która istnieje na rynku od 2005 r. Specjalizuje się w budowie domów jednorodzinnych dla Klientów indywidualnych z terenu Śląska i częściowo Małopolski.

Misja

Jesteśmy pewni, że budowa domu może być wspaniałą przygodą. Dbamy o to, aby nasi Klienci czuli się komfortowo i bezpiecznie zarówno w trakcie budowy jak i po jej zakończeniu. Budujemy oraz projektujemy domy profesjonalnie i kompleksowo.

Dowiedz się więcej
firma budowlana riserdomy śląsk i małopolska

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.