Poradnik budowlany
Masz pytania? Zadzwoń
798 019 019
Wyślij wiadomość

Formalności w trakcie budowy


Zgłoszenie planowanego rozpoczęcia robót budowlanych

Mając pozwolenie na budowę lub brak sprzeciwu odnośnie jej zgłoszenia można rozpocząć organizację budowy. Zanim zaczną się prace przygotowawcze, takie jak tyczenie geodezyjne, niwelacja terenu czy zagospodarowanie placu budowy, należy złożyć w odpowiednim organie (najczęściej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego) pismo dotyczące zgłoszenia rozpoczęcia budowy. W przypadku, gdy projektant sprawuje nadzór nad zgodnością realizacji budowy z wykonanym przez niego projektem, on również musi zostać powiadomiony na piśmie.

Do pisemnego zgłoszenia budowy należy dołączyć oświadczenie kierownika budowy o podjęciu obowiązków i sporządzeniu planu BiOZ (Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia). Do tego wymagane jest załączenie zaświadczenia o wpisie kierownika na listę członków właściwiej Izby Inżynierów Budownictwa. Zgłosić należy również kierowników robót, jeśli takowych wymaga specyfika budowy. W przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego, oświadczenia o podjęciu się obowiązków wymaga także Inspektor Nadzoru, co również poparte musi być zaświadczeniem wydanym przez właściwą Izbę.

Organy nadzoru budowlanego najczęściej wymagają ponadto załączenia kserokopii pozwolenia na budowę lub decyzji o braku sprzeciwu względem zgłoszenia budowy.

Należy pamiętać, że każda zmiana na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru musi zostać potwierdzona oświadczeniem o przejęciu obowiązków. Informacja ta odnotowana zostaje w dzienniku budowy i upoważnia osoby, którym powierzono kierownictwo oraz nadzór, do dokonywania w nim wpisów.

O czym pamiętać podczas budowy ?

         W trakcie budowy domu należy gromadzić dokumentację związaną z wykorzystanymi materiałami czy wmontowanymi instalacjami. Obowiązek ten spoczywa na kierowniku budowy.
         Może się zdarzyć, że prace będą wymagały wejścia na sąsiednią nieruchomość. W takiej sytuacji Inwestor musi postarać się o zgodę właściciela, ustalić termin, zakres oraz ewentualną rekompensatę z tytułu uciążliwości prowadzonych prac. Jeśli jednak nie dojdzie do porozumienia, pozostaje złożenie wniosku do właściwego organu decyzyjnego, który w ciągu 14 dni rozstrzyga o potrzebie zajęcia sąsiadującej nieruchomości, wraz z określonym zakresem i warunkami. Po wykonaniu robót na Inwestorze spoczywa obowiązek naprawy ewentualnych szkód.
         Znacznie bardziej problematyczne jest zajęcie przyległego pasa drogi. Wymagane jest tutaj zezwolenie zarządcy drogi, spełnienie jego wymagań oraz wniesienie opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Zakończenie prac

Po zakończeniu inwestycji komplet dokumentacji (atestów, deklaracji zgodności itp.) powinien zostać przekazany Inwestorowi wraz z placem budowy. Kolejnym krokiem będzie zgłoszenie zakończenia budowy.

Co oferujemy

Specjalizujemy się w projektowaniu i kompleksowej budowie domów. Swoją ofertę kierujemy do osób, które cenią jakość i rzetelność wykonawstwa, a także bezpieczeństwo zarówno w  trakcie budowy, jak i po zamieszkaniu w nowym domu.

Dowiedz się więcej

Etapy współpracy

Budowa domu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Krok 1

Wybierz gotowy projekt lub stwórz indywidualny

Krok 2

Ustalmy zakres i warunki współpracy

Krok 3

Zorganizujemy za Ciebie formalności - w tym pozwolenie na budowę

Krok 4

Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac

Krok 5

Czas na podpisanie umowy

Krok 6

Zorganizujemy plac budowy

Krok 7

Budujemy Twój dom kompleksowo

Krok 8

Podglądaj Swoją budowę 24/7

Krok 9

Odbieraj poszczególne etapy budowy

Krok 10

Przekazujemy gotowy budynek do użytkowania

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto z nami budować?

Budując domy skupiamy się na bezpieczeństwie, spokoju i wygodzie naszych Klientów. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszych pracowników nawet najbardziej wymagający Klienci mają pewność, że zaufali właściwym ludziom.

Dowiedz się więcej

Podgląd budowy online

Oferujemy unikalną na rynku usługę, umożliwiającą śledzenie postępu prac na budowie za pośrednictwem Internetu.

Dowiedz się więcej

Wycena budowy Twojego nowego domu

Zapytaj o niezobowiązującą wycenę Twojego domu! 

Zapytaj

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.