Poradnik budowlany
Masz pytania? Zadzwoń
798 019 019
Wyślij wiadomość

Pozwolenie na budowę? Niekoniecznie.

 

Jakiś czas temu omawialiśmy temat formalności, które należy dopełnić przed rozpoczęciem budowy domu. Nastąpiła jednak istotna zmiana, która dotyczy składania wniosku o pozwolenie na budowę.

Ogłoszona w marcu ubiegłego roku nowelizacja ustawy rozszerzyła grupę obiektów, których nie obejmuje konieczność uzyskania pozwolenia na budowę. Aktualnie w przypadku inwestycji prywatnej nie ma już obowiązku ubiegania się o pozwolenie na budowę, pod warunkiem,  że nie oddziałuje ona na nieruchomość sąsiadującą. Zmiana ta ma na celu usprawnienie procedur i przyspieszenie procesu przedinwestycyjnego.

W zastępstwie wniosku o pozwolenie na budowę, Inwestor może złożyć w Wydziale Architektury odpowiedniego Urzędu zgłoszenie budowy wraz z załącznikami zgodnymi z tymi, które wymagane są wnioskiem o pozwolenie na budowę. Różnica polega na sposobie i terminie rozpatrywania wniosku – jeśli przed upływem 21 dni nie zostanie wniesiony sprzeciw, można rozpoczynać budowę. Należy pamiętać jednak, że wymogi w stosunku do projektu, takie jak zgodność z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, pozostają bez zmian.

W przypadku kiedy wniosek o zgłoszenie budowy nie jest kompletny, właściwy organ nakłada obowiązek uzupełnienia wniosku w określonym terminie. Jednak w sytuacji, gdy takie uzupełnienie nie nastąpi, zgłaszany jest sprzeciw.

Jeśli po upływie 21 dni  nie zostanie wzniesiony sprzeciw, projekt podlega niezwłocznemu ostemplowaniu.  Od tej pory mamy 3 lata na rozpoczęcie robót budowlanych. Jeśli w tym terminie budowa nie wystartuje, wymagane jest dokonanie ponownego zgłoszenia.

Możliwość złożenia wniosku ze zgłoszeniem budowy nie wyklucza jednak opcji ubiegania się o pozwolenie na budowę. Wybór należy do Inwestora, który może ocenić, czy tryb związany z pozyskaniem pozwolenia na budowę jest w jego przypadku bardziej korzystny. 

Ważne:

  • Pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • Zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej wymaga budowa wolno stojących budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
  • Dodatkowo ustawa wprowadza możliwość wydania przez organ zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia przed upływem terminu, co pozwala na wcześniejsze rozpoczęcie inwestycji.


Źródło:

Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców:
Art. 5 tej ustawy zmienia Prawo Budowlane,
Art. 29 ust. 1 prawa budowlanego wymienia roboty budowlane, do rozpoczęcia których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
Art. 30 prawa budowlanego oprócz wskazania, jakie roboty budowlane podlegają obowiązkowi zgłoszenia, reguluje również procedurę występującą na etapie obowiązkowego zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robot budowlanych.

 

Co oferujemy

Specjalizujemy się w projektowaniu i kompleksowej budowie domów. Swoją ofertę kierujemy do osób, które cenią jakość i rzetelność wykonawstwa, a także bezpieczeństwo zarówno w  trakcie budowy, jak i po zamieszkaniu w nowym domu.

Dowiedz się więcej

Etapy współpracy

Budowa domu jeszcze nigdy nie była tak prosta!

Krok 1

Wybierz gotowy projekt lub stwórz indywidualny

Krok 2

Ustalmy zakres i warunki współpracy

Krok 3

Zorganizujemy za Ciebie formalności - w tym pozwolenie na budowę

Krok 4

Przygotujemy dla Ciebie harmonogram prac

Krok 5

Czas na podpisanie umowy

Krok 6

Zorganizujemy plac budowy

Krok 7

Budujemy Twój dom kompleksowo

Krok 8

Podglądaj Swoją budowę 24/7

Krok 9

Odbieraj poszczególne etapy budowy

Krok 10

Przekazujemy gotowy budynek do użytkowania

Dowiedz się więcej

Dlaczego warto z nami budować?

Budując domy skupiamy się na bezpieczeństwie, spokoju i wygodzie naszych Klientów. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu naszych pracowników nawet najbardziej wymagający Klienci mają pewność, że zaufali właściwym ludziom.

Dowiedz się więcej

Podgląd budowy online

Oferujemy unikalną na rynku usługę, umożliwiającą śledzenie postępu prac na budowie za pośrednictwem Internetu.

Dowiedz się więcej

Wycena budowy Twojego nowego domu

Zapytaj o niezobowiązującą wycenę Twojego domu! 

Zapytaj

You currently have JavaScript disabled. This site requires JavaScript to be enabled. Some functions of the site may not be usable or the site may not look correct until you enable JavaScript. You can enable JavaScript by following this tutorial. Once JavaScript is enabled, this message will be removed.